Σχετικά με το Έργο

 

Είναι γνωστό ότι τα μέσα ενημέρωσης, μέσω της διαλεκτικής τους σχέσης με το κοινό, αναπαράγουν κυρίαρχα αφηγήματα σχετικά με το φύλο, την πολιτική και την κοινωνική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι οι αναπαραστάσεις των φύλων σε διαφημίσεις, κοινωνικά μηνύματα, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές κλπ. τείνουν να αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τη θηλυκότητα (η υποτιθέμενη «φυσική» αποστολή των γυναικών ως μητέρα και σύζυγος), να εργάζονται ενάντια στις πραγματικές εμπειρίες και τις ανάγκες των γυναικών και να υπονομεύουν τη χειραφέτηση, την αυτονομία και την ένταξη τους στη δημόσια σφαίρα, τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, κλπ.

Επιπλέον, όσον αφορά το δημόσιο και πολιτικό διάλογο, τα σεξιστικά σχόλια αλλά και η μη ισόρροπη και άδικη κάλυψη ζητημάτων σχετικών με το φύλο επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο τις ευκαιρίες των μεμονωμένων υποψηφίων (ιδιαίτερα των γυναικών) αλλά και την αντίληψη του κοινού σε ότι αφορά τα εκλογικά ζητήματα και την ισορροπία μεταξύ των φύλων στα εκλογικά αποτελεσμάτα.

Το έργο «Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debates in Greece – GENDER_PUBLIC DEBATE» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και έχει ως γενικό στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των Ελληνίδων πολιτικών και υποψηφίων στα κοινά καθώς και των Μέσων ενημέρωσης (δημοσιογράφοι, σπουδάστριες/ές επικοινωνίας/δημοσιογραφίας, bloggers) να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν τις διακρίσεις λόγω φύλου στις δημόσιες συζητήσεις.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

120 εργαζομένες/ους σε Μέσα ενημέρωσης και σπουδάστριες/ές επικοινωνίας/δημοσιογραφίας στον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη του σεξισμού και των διακρίσεων λόγω φύλου στα μέσα ενημέρωσης και να αυξήσει την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά και να προωθούν την ενημέρωση χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο.

την ικανότητα 100 γυναικών πολιτικών και υποψηφίων να εντοπίζουν και να απαντούν σε περιστατικά σεξισμού και διακρίσεων στις δημόσιες συζητήσεις και να τα αντιμετωπίζουν δημόσια.

τα αποτελέσματα του έργου και να δεσμεύσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την προώθηση μέσων ενημέρωσης χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.