Συνέδριο

  1. Πρόσκληση
  2. Πρόγραμμα
  3. Μνημόνιο Συνεργασίας (όποιος φορέας ενδιαφέρεται για την υπογραφή του μνημονίου, παρακαλούμε να επικοινωνήσει στο email s.nikolaou@isotita.gr)
  4. Βίντεο

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.