Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και
Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα
Τηλ.: 210 3623089, 210 3623506, 210 3623634, 210 3623029
Fax: 210 3390522
E-mail: centre@cecl.gr

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα
Τηλ: 210 3689405, 210 3689457
Fax: 210 3689473
email: secr@media.uoa.gr

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα
Τηλ: 2131511102-103
Fax: 210 3315276 – 210 3231316
E-mail: info@isotita.gr

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.